Menu
Gelieve 1 van de volgende browsers te gebruiken om technische problemen te vermijden:
  • Google Chrome
  • Mozilla Firefox
  • Microsoft Edge
  • Internet Explorer 10 / 11
Voor bedrijven en grote bestellingen, gelieve eerst telefonisch contact op te nemen. Er wordt niet aan huis geleverd, zonder overleg.
Volgende dagen hebben een aangepaste regeling i.v.m. het bestellen:
10 jul - 30 julvakantie